NITRIL GRUPLU BILESIKLER (AKRILONITRIL HARIC)
DIAZO,AZO VE AZOKSI BILESIKLERI
HIDRAZININ,HIDROKSILAMININ ORGANIK TUREVLERI
DIGER AZOT GRUPLU BILESIKLER
METHIONIN
DIGER KUKURTLU ORGANIK BILESIKLER
DIGER ORGANO-ANORGANIK BILESIKLER
LAKTAMLAR,BIR TRIAZIN HALKALI DIGER BILESIKLER
DIGER LAKTONLAR
BIR FURAN HALKALI VE DIGER OKSIJENLI HETEROSIKLIK BILESIKLER
YAPISINDA PIRAZOL HALKASI OLAN HETEROSIKLIK BILESIKLER
HIDANTOIN-TUREVLERI
YAPISINDA BIR IMIZADOL HALKASI BULUNAN HETEROSIKLIK BILESIKLER
YAPISINDA BIR PIRIDIN HALKASI BULUNAN HETEROSIKLIK BILESIKLER
PIRIMIDIN PIPERAZIN,TRIAZIN HALKALI HETEROSIKLIK BILESIKLER
SADECE AZOTLU DIGER HETEROSIKLIK BILESIKLER
BIR FENOTIAZIN HALKASI ICEREN HETEROSIKLIK BILESIKLER
TIAZOL,BENZOTIAZOL HALKASI ICEREN HETEROSIKLIK BILESIKLER VB.
SULFONAMIDLER
ASETALLER,YARI ASETALLER,TUREVLERI
OKSIRAN (ETILEN OKSIT)
ASIKLIK,AROMATIK ETERLER;HALOJENLI,SULFONLU,NITROLU TUREVLERI
ETER ALKOLLER,FENOLLER VE TUREVLERI,ALKOL PEROKSITLERI
BASKA OKSIJEN FONKSIYONLU GRUBU OLMAYAN ASIKLIK ALDEHITLER
BASKA OKSIJEN FONKSIYONLU GRUBU OLMAYAN SIKLIK ALDEHITLER
ASETON (PROPANON)
BUTANON (METIL ETIL KETON)
METIL IZOBUTIL KETON VE DIGER KETONLAR,KINONLAR
SIKLANIK,SIKLENIK,SIKLOTERPENIK KETONLAR
AROMATIK KETON;KETON ALKOL,ALDEHIT,FENOLLER,KINONLAR VE TUREVLERI
FOSFORIK ESTERLER,TUZLARI,TUREVLERI
DIGER ANORGANIK ASITLERIN ESTERLERI,TUZLARI
ENZIMLER (PEYNIR MAYASI,PEPSIN,TROMBIN,MALT ENZIMLERI)
KIMYACA SAF SEKERLER,ETERLERI,ESTERLERI,TUZLARI
DIGER ORGANIK BILESIKLER
KARBON,KARBON KARASI-DIGER SEKILDE KARBONLAR
HIDROJEN,ASAL GAZLAR,AZOT,OKSIJEN
BOR,TELLUR,FOSFOR,ARSENIK,SELENYUM
SILISYUM
KLOR
IYOT,FLOR,BROM
SUBLIME VEYA COKTURULMUS KUKURT;KOLLOIDAL KUKURT
CIVA
ALKALI METALLER
TOPRAK ALKALI METALLER,NADIR TOPRAK METALLER
HIDROJEN KLORUR (HIDROKLORIK ASIT),KLORSULFIRIK ASIT
SULFIRIK ASIT,OLEUM
NITRIK ASIT,SULFONITRIK ASITLER
DIFOSFOR PENTAOKSIT,FOSFORIK ASIT,POLIFOSFORIK ASITLER
BOR OKSITLERI;BORIK ASITLER
 

Ana Sayfa

 

 

 

Şirketlerrehberi internet rehberinde binlerce ihracat yapan şirketlere ihraç kalemleri mevcuttur. Ürünlere göre firmanın nerelere mal yolladığı görülebilir. Şirketlerrehberine girdiğiniz zaman orada bulunan ihracat ürünleri gruplarından birine tıkladığınızda tıklanan ihracat ürünleri gruplarına ait ihracat ürünleri satışı yapan kişilerin adları çıkmaktadır. İstediğiniz bir ihraç eden kuruma bastığınızda tıklanan ihracatçının hangi ülkelere ne tür ürün grupları satışı mevcut bulunduğunu bakabilirsiniz. İhraç eden firmaların bulunduğu adres, telefonu faksı ve birçok datası vardır. İkamet adresi ile iletişim verilerindeki değişmeler için bazen değişiklikler yapılmaktadır, bir kısım faks bilgilerinde değişiklik mevcut olma ihtimali vardır. Türklerin başardığı ihraç ürün satışı onlarca kişi çabalarıyla onlarca ülkelere yapılmaktadır. Yutdışına ihracatı gerçekleştirilen ihraç ürünleri dahilinde kasa kapı çelik kapı tekstil, gibi binlerce ihraç ürünü listelenmektedir Türkiyenin yutdışına ihracatı zamanla artış meydana gelmekte ve yabancı ülkelere satış yapan kurum miktarı artış meydana gelmektedir ve Bulunduğunuz internet portalında barındırılan şirket miktarında artmaktadır.

                  ürünler10
ürünler11 ürünler12 ürünler13 ürünler14 ürünler15 ürünler16 ürünler17 ürünler18 ürünler19  

Bilgiler DTM den alınmıştır.